Recensie: Bloedwetten #2 Verlossing – Sophia Drenth

Bloedwetten #1 Verlossing won de Bastaard Fantasy Award, en dat is zeker niet zonder reden. Nu is de vraag of Sophia Drenth het hoge schrijfniveau in het tweede deel, getiteld Bloedwetten #2 Verlossing, weet vast te houden. Ook dit deel (wat een logisch vervolg is op deel 1) draait voornamelijk om de intrigerende Roan Storm, maar laat ook meer de personages van ‘het gemaakte bloed’ aan het woord.

‘Neerlanders hebben hun angst verloren voor de bloeddrinkende Ath’vacii. Burgers gebruiken nu zelf gretig het pulver dat wordt vervaardigd uit Ath’vacii-bloed en bewonderen de machtige stem van een monsterlijke operazanger die eeuwen geleden onsterfelijk werd gemaakt.
Roan Storm is recent door de Ath’vacii tot het eeuwige leven veroordeeld. Hij verliest zijn grote liefde Maïa aan een sterfelijke mens. Samen met zijn staaljagers staat hij machteloos als zijn Bloedwet wordt misbruikt door zijn aartsrivaal.
Wanneer bloedhongerige mensen Ath’vacii beginnen aan te vallen en Maïa’s leven in gevaar komt, valt Storm dieper dan zijn resterende vrienden ooit hadden kunnen vrezen.’

Roan Storm lijkt in Bloedwetten #2 zijn draai te hebben gevonden met het voeden van zichzelf door middel van bloedpulver. Wel heerst nog steeds de vraag of hij zijn monsterlijke kant nog wel voldoende aan banden kan leggen. Juist zijn grote liefde voor de jonge menselijke vrouw Maïa speelt hierbij een rol. Wanneer Maïa namelijk in een verstandelijk huwelijk treedt met een andere man, heeft Stom het er moeilijk mee, wat ook zijn weerslag heeft op zijn zelfbeheersing. Dit maakt dat zijn relatie met Maïa in Bloedwetten #2 Verlossing een veel grotere rol gaat spelen. De keuze hiervoor is logisch omdat dit zijn weerslag heeft op de beslissingen die Storm maakt, voornamelijk aan het eind van het boek. Geeft hij dan uiteindelijk toch toe aan het monster in hemzelf? En wat betekent dit voor zijn menselijke kant? Storm heeft hier een kwetsbare kant, wat zorgt dat lezers met hem meeleven. Wat wel op een gegeven moment wat verwarring schept, is het feit dat Storm door de ‘het gemaakte bloed’ Ifr wordt genoemd. Dit moet je even door hebben om het verhaal volledig te kunnen begrijpen.

In Bloedwetten #2 Verlossing is er ruimte voor een aantal nieuwe personages, maar wordt er ook ingegaan op verschillende personages van het gemaakte bloed, waardoor je als lezer een kijkje krijgt in de geest van een monster. Maar zijn ze wel zo monsterlijk? Het creëren van een toneelstuk, waarbij een monster de hoofdrol speelt, is hier een goed en origineel voorbeeld van. Juist op deze manier krijgen deze personages ook menselijke aspecten mee. Zij hebben namelijk ook gevoelens. Denk bijvoorbeeld maar aan Talea, die verlamd is geraakt en wordt misbruikt. Sophia Drenth beschrijft wat ze denkt op dat moment wat maakt dat de lezer medelijden met haar krijgt en haar uit haar lijden wilt verlossen. Door de handel in bloedpulver wat in dit boek omschreven wordt, komt er een soort collectieve verslaving tot stand, wat juist ook de monsterlijke kant van de mens laat zien. Hierdoor vervagen de lijnen tussen wat goed en wat slecht is. Want wanneer de mensen ‘het gemaakte bloed’ uitmoorden voor hun bloed, wie is er dan monsterlijker? Het verslavingsaspect is door Drenth mooi verwerkt in het boek en het zet je als lezer ook aan het denken over goed en kwaad.

Met Bloedwetten #2 Verlossing heeft Sophia Drenth een waardig vervolg geschreven die nadruk legt op de thema’s goed en kwaad, verslaving, liefde, en de zoektocht naar jezelf. De verschillende nieuwe personages, het dieper ingaan op ‘het gemaakte bloed’ en het belichten van de monsterlijke kant van de mens brengt veel spanning in het verhaal. De lezer merkt duidelijk dat Drenth haar personages een warm hart toedraagt. Het schept ook geen verbazing dat dit boek de Indie Award voor beste boek heeft gewonnen.

Beoordeling: 8,5

Op zaterdag 13 april 2019 zal Sophia Drenth haar nieuwste boek ‘1000 Nachten’ presenteren op Elfia. Dit is deel 5 uit de Bloedwettenserie en betreft een bronvertelling over Madame, die in Bloedwetten #1 en #2 al een rol speelde. De presentatie zal plaatsvinden op de Story Stage om 16:45 uur. Wil je meer weten over de boeiende schrijfstijl van Sophia? Dan kun je op Elfia bij haar ook een workshop ‘Creëer een uniek boekpersonage’ volgen (op beide dagen om 14:00 uur) bij de stand van boekhandel het Verboden Rijk op Elfia.

Meer informatie vind je op https://www.elfia.com/programma/ en www.bloedwetten.com.

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *